Små framsteg för homorättigheter

Fortfarande ett brott i 72 länder.