Kastar macka - då uppstår märkligt ljud

Nästa vinter får vi möjlighet att testa om det funkar.