"Vi hade tidigt samtal med killarna"

Tova är försvunnen