Arbogamamman hörs i rätten

Aftonbladet på plats i Västerås