Här växte "kungen" upp

"Då lyfter Joel Henriks arm"