Så blir det om de INTE löser krisen

Experten om vad som händer om USA inte löser budgetkrisen