Trumps tal har slående likheter - med humorfilm

Har vi hittat källan till Trumps inspiration?