Rodelklubben om sin verksamhet: "Ligger definitivt på is"

Väse rodelförening betalar medlemsavgift till rodelförbundet, men har ingen verksamhet som fortgår.