(SD) kräver inflytande av Alliansen

Kommer inte släppa igenom AKB utan förhandlingar.