Fördes i ambulans till sjukhuset

En bil voltade i samband med kollisionen