"Vanligtfolk är otroligt trötta och vill ha det överstökat"

Per Bjurman är plats i Washington