Wiener erkänner sexbrott mot minderårig

"Jag har en sjukdom"