Bakterien som gör din disktrasa livsfarlig

Behövs bara tio stycken för att du ska bli allvarligt sjuk – så undviker du det