"Det var bara instinkt"

Hemlösa Steve hyllas för sin insats efter Manchesterattacken