Efter klänningen - här kommer nästa synvilla

Vi blir inte kloka på dessa synvillor.