Här möts Trump och påven

Donald Trump har påbörjat sin Europaresa och träffar idag påven.