Skämten du inte ska utsätta dina barn för

Barnpsykologen om humorn som kan göra barnen förvirrade.