Cirkus stal kamera – hör svaret på kritiken

När Emma Engqvist filmade djurhållningen på Cirkus Maximum blev hennes kamera beslagtagen