Här knuffar vakten en intagen - och torkar upp spott med tröja

Kriminalvårdaren får nog när den intagne spottar upprepade gånger i hissen. På övervakningsfilmen syns hur han knuffar in den intagne i hissen och tvingar av honom tröjan – för att torka upp spottloskorna.
Nu har kriminalvårdaren fått tio dagars löneavdrag som disciplinpåföljd.