Svenska Mirjana bor fem minuter från arenan

"Det känns overkligt"