Se slukhålet utanför Trumps hotell

Teorier om varför slukhålet uppstått är många.