Har tacklar politikern journalisten

Filen del av polisen bevismaterial