Hedersförtryckta flickor får inte idrotta

Bara 4 av 10 flickor med utländsk bakgrund utför idrott utanför skolan – Sevana Bergström, integrationssamordnare Svenska fotbollförbundet och grundare Ronja FK, pratar om situationen