"Jag har kämpat för min frihet"

De står upp mot hedersförtrycket – efter att själva ha kämpat sig ur det och överlevt