"Kvinnor behandlas som skit"

Se Aftonbladets granskning av hedersförtryck i Sverige