”Finns inga exakta metoder för åldersbedömning”

Rättsmedicinalverket om nya rapporten