"Det här är de bästa metoderna som vi hittat"

Rättsmedicinalverket har åldersbedömt nästan 600 ensamkommande ungdomar.