Kaj Linna: "Jag är besviken"

Kaj Linna släpps fri och han är besviken på rättsystemet. Nu ska han syssla med att hjälpa andra som kan vara felaktigt dömda att få rättvisa.