"Det var inte ett oväntat utslag"

Migrationsminister Morgan Johansson (S) kommenterar Rättsmedicinalverkets rapport om att tre av fyra åldersbedömda ensamkommande är över 18 år.