Här slår kamelerna till - mitt på motorvägen

Orsakade trafikkaos