Trump byter mobilnummer med ledare

Gesten väcker oro över säkerheten.