Sekunden senare forsar vatten fram

Gatan bryts upp från underjorden