Reklam med terrorist väcker känslor

Ett mobilföretag i Kuwait får ta emot både kritik och beröm för sin reklam.