"Det var ett rimligt beslut"

Anton Berg, radiojournalist, kommenterar Kaj Linna-fallet.