Då kan den nya varianten nå marknaden

Forskare har biffat upp vancomycin, som är något av ett nyckel-antibiotikum för att behandla svåra infektioner.