Hör hemliga ljudupptagningarna från "Arbogakvinnans" bil

Idag forsatte rättegången mot "Arbogakvinnan". I rättssalen spelades inspelningar upp inifrån kvinnans bil.