Hbtq-personer utsatta för hedersvåld

Många lever i tystnad och riskerar misshandel eller i värsta fall döden. Maria Tillquist, brottsoffersamordnare på RFSL, berättar mer om detta.