Tidernas mest överdrivna filmning

Hur ont fick han EGENTLIGEN?