Så nära solen ska nya sonden åka

Farkosten ska komma närmare stjärnan än vi någonsin har varit – i en temperatur som når en bra bit över 1 000 grader Celsius.