12 timmar långt samtal om integration

Nätverket Sverige 3.0 anordnar samtal om integration.