I dag förhörs Arbogakvinnan

Ska höras om mordnatten.