Bob Dylan har hållit Nobelföreläsningen

Nämner Buddy Holly som stor inspirationskälla