"Folk fortsätter med sina liv här"

Aftonbladet besökte minnesceremonin för terrorns offer