"En helt annan energi än i fredags"

Håkan Steen om konserten - som fick avbrytas