Jureskogs köttskola: Tre olika typer nötkött - detta är skillnaden

Kocken Johan Jureskog berättar vad som särskiljer mjölkko, gräskött och kolhydratkött.