Elever hittade kropp i skogen under orientering

Hittats i ett skogsområde i Huddinge