Vita huset förbjuder fotografer

Fotograferna ersätts av tecknare på presskonferenser.