Farc lämnar över vapen

Gerillan i Colombia slutför avväpningsprocess.