Så mycket mat slänger vi varje år

Det nationella målet är att 50 procent av svinnet ska komposteras år 2018