Här fångas de spöklika lågorna på film

Ovanlig svavelbrand på återvinningscentral i USA